Codul de Conduita

Bancpost, membra a Grupului Eurobank a elaborat un Cod de conduita care face parte din cadrul intern de reglementare al Bancii in vederea asigurarii unei depline conformari cu cadrul legal, precum si cu standardele de etica bancara recunoscute pe plan international.

Prevederile Codului de Conduita vizeaza stabilirea unui set minim de reguli si principii interne de conduita profesionala si comportament etic ce trebuie respectate de personalul Bancii in indeplinirea atributiilor de serviciu. 

Prevederile Codului de Conduita se aplica tuturor angajatilor bancii, tuturor membrilor structurilor de conducere, inclusiv celor din Consiliul de Administratie al Bancii si Comitetul Executiv precum si tuturor persoanelor angajate de Banca in calitate de parteneri de contract sau in calitate de consultanti.

Conformarea cu regulile Codului face obiectul montorizarii de catre Directia Conformitate/Divizia Audit Intern din cadrul Bancii. Identificarea oricarei incalcari a prevederilor prezentului Cod poate fi adresata organelor competente ale Bancii / Grupului si ar putea duce chiar la incetarea contractului de munca cu Banca.

Ca regula generala, personalul Bancii trebuie sa manifeste constiinciozitate in indeplinirea atributiilor de serviciu ce le revin si sa protejeze si sa promoveze interesele Bancii si ale Grupului prin orice mijloace legale.

In indeplinirea sarcinilor profesionale, personalul Bancii trebuie sa actioneze in mod cinstit, corect, impartial, responsabil si cu profesionalism, in scopul promovarii si asigurarii unui tratament egal tuturor clientilor. 

Personalul Bancii trebuie sa respecte Organizatia, clientii acesteia si persoanele cu care aceasta colaboreaza. Orice forma de discriminare (pe baze de nationalitate, origine socială, statut social, rasa, sex, religie, etc) sau de hartuire este considerata inacceptabila si in neconcordanta cu principiile Grupului al caror scop consta in crearea unui loc de munca decent.

 

SECRETUL PROFESIONAL IN DOMENIUL BANCAR

Este interzis personalului Bancii sa dezvaluie tertilor orice informatie obtinuta in timpul indeplinirii atributiilor de serviciu. Tertul este orice parte care nu are dreptul sa cunoasca informatiile mentionate, inclusiv orice membru al personalului care nu are nevoie de acea informatie pentru a-si indeplini atributiile de serviciu.

Tot personalul trebuie sa respecte regulile privind secretul profesional in domeniul  bancar in raport cu orice tert, chiar si dupa incetarea relatiilor contractuale cu Banca, pe termen nelimitat.

 

CONFLICTE DE INTERESE

Regulile de conduita au de asemenea ca scop evitarea situatiilor care ar putea duce la conflicte de interese. Personalul Bancii trebuie sa identifice si sa gestioneze situatiile generatoare de posibile conflicte de interese in conformitate cu politicile Bancii  privind conflictele de interese.

Fiecare situatie potential generatoare de conflict de interese va fi evaluata in mod independent, in scopul determinarii gradului de semnificatie care ar putea conduce la interzicerea acesteia. 

 

ABUZUL DE INFORMATII CONFIDENTIALE

Personalului Bancii ii este strict interzis sa foloseasca in interes propriu sau in interesul unui membru de familie apropiat informatii confidentiale privind instrumente sau servicii financiare oferite care nu sunt cunoscute tertilor si care nu au fost facute publice. In plus, in nici un caz informatiile confidentiale despre un client nu vor fi folosite impotriva altui client sau in interesul propriu. Acest tip de informatie nu trebuie comunicat altora, cu exceptia cazurilor cand sunt solicitate de Autoritatile competente, conform procedurilor in vigoare

 

LUAREA SI DAREA DE MITA

Banca interzice darea/luarea de mita in orice forma, direct sau indirect (prin intermediul unui tert). Banca cere angajatilor sa dea dovada permanent de corectitudine si integritate si sa se abtina de la a primi sau oferi mita. 

Banca isi defineste in mod explicit atasamentul fata de principiul tolerantei zero fata de infractiunea de dare/luare de mita prin elaborarea unor documente corespunzatoare (ex. Codul de Conduita, politici, contracte de munca, etc). 

Nici personalului, nici membrilor familiilor acestuia nu le este permis sa primeasca cadouri, reduceri, avantaje sau recompense, financiare sau de alta natura, de la clientii Bancii si/sau de la terti pentru serviciile prestate sau ce urmeaza a fi prestate in calitatea lor de personal al Bancii, sau legat direct sau indirect de aceasta calitate. Sunt excluse cadourile facute pentru motive conventionale si/sau cu caracter ceremonial.

Interdictia se aplica nu numai acceptarii efective a cadourilor sau a altor avantaje, ci si oricarei incercari de oferire a unor cadouri (cu exceptia celor conventionale/cu caracter ceremonial) sau promisiuni (receivables) sau a unor recompense (financiare sau materiale). 

Orice incercare de a oferi (cu exceptia cadourilor conventionale/cu caracter ceremonial) trebuie raportate imediat managerului direct si Directiei Conformitate.