Termeni si conditii

Completand acest formular, declar ca sunt de acord ca (i) datele mele personale sa intre in baza de date a companiei Bancpost SA, inregistrata ca operator de date cu caracter personal nr. 767 si pentru servicii financiare-bancare sinr.1826 in scopuri de reclama, marketing si publicitate si organizarea de campanii promotionale cu atribuirea de premii si ca Bancpost SA sa prelucreze datele/informatiile furnizate, cu exceptia cazurilor in care imi voi exercita dreptul de interventie sau de opozitie in conditiile mai jos mentionate, fara alte obligatii sau plati fata de persoana mea.

In conditiile prevederilor legii romane si ale reglementarilor in vigoare in Uniunea Europeana, sunt  de acord ca datele cu caracter personal si orice alta data/informatie furnizate si inregistrate in baza de date a Bancpost SA/declarate in documentatia de deschidere de cont  bancar:

  • sa fie prelucrate de catre S.C. Bancpost S.A., inclusiv pentru efectuarea de analize financiare; 
  • sa fie transmise/transferate in tara si in strainatate catre Grupul Eurobank si subsidiarele specializate din cadrul Grupului sau catre furnizorii de servicii de prelucrare date si/sau partenerii contractuali ai Bancii din tara si/sau strainatate, in scopul furnizarii de servicii in legatura cu urmarirea contractelor, distribuirea de produse bancare, recuperarea creantelor sau in orice alte scopuri justificate de activitatea desfasurata de Banca, de catre furnizorii de servicii de prelucrare date, de catre partenerii sai contractuali, de catre Grupul  Eurobank si/sau subsidiarele din cadrul Grupului; 

Membrii inscrisi in baza de date certifica faptul ca isi cunosc drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in mod special urmatoarele drepturi:

  • Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de Legea nr.677/2001 si conditiile in care pot fi exercitate aceste drepturi.
  • Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la S.C.Bancpost S.A., la cererea sa si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu prelucrate de Bancpost. In cazul datelor cu caracter personal prelucrate de Bancpost S.A., utilizatorul isi poate exercita  acest drept in urmatoarele conditii: adreseaza o cerere Bancii, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care va mentiona adresa la care doreste sa ii fie comunicate informatiile solicitate.
  • Dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cererea sa si in mod gratuit, dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor sale, a caror prelucrare nu este conforma Legii nr.677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte. In cazul datelor cu caracter personal prelucrate de catre Bancpost S.A., utilizatorul isi poate exercita acest drept in urmatoarele conditii: va adresa o cerere Bancii, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care va mentiona datele asupra carora solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie.
  • Dreptul de opozitie:
    • dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare;
    • dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct in numele Bancpost S.A. sau al unui tert, pentru viitor sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

Dreptul de a se adresa justitiei: Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege care le-au fost incalcate. Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. Cererea de chemare in judecata este scutita de taxa de timbru 

Drepturile si obligatiile stabilite prin prezentul document pentru Bancpost SA, pe de o parte, si fiecare utilizator al instrumentului de informare furnizat de catre Bancpost SA, pe de alta parte, precum si toate efectele juridice pe care le produce prezentul document vor fi interpretate si guvernate de legea romana in vigoare.

Orice litigiu care are ca obiect drepturile si obligatiile stabilite prin prezentul document va fi adus spre solutionare in fata instantelor romanesti.

UTILIZAREA IN CONTINUARE A SERVICIILOR OFERITE DE CATRE BANCPOST PE ACEST WEBSITE REPREZINTA O CONFIRMARE EXPLICITA A ACCEPTARII PREVEDERILOR DE MAI SUS.