Termeni si conditii

Completand acest formular, declar ca sunt de acord ca datele mele personale sa intre in baza de date a companiei Bancpost SA, inregistrata ca operator de date cu caracter personal nr. 1826 si 767. Aceasta isi rezerva dreptul de a prelucra, publica, utiliza in scop de marketing direct informatiile continute, fara alte obligatii sau plati fata de persoana mea, cu exceptia urmatoarelor: la cererea mea scrisa, datata si semnata, adresata catre Bancpost, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6A, Sector 2, cod postal 020337 Bucuresti, Romania , imi va confirma daca prelucreaza sau nu datele care ma privesc, in mod gratuit, pentru o solicitare pe an; va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime, in mod gratuit datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date; va inceta in mod gratuit prelucrarea in scop de marketing direct a datelor care ma privesc.

In conditiile prevederilor legii romane si reglementarilor in vigoare in Uniunea Europeana, Clientul este de acord ca datele inregistrate pe numele sau declarate in documentatia de deschidere de cont:

  • sa fie prelucrate de catre S.C. Bancpost S.A. inclusiv pentru efectuarea de analize financiare; 
  • sa fie transmise in tara si in strainatate catre Grupul Eurobank Ergasias si subsidiarele specializate din cadrul Grupului, sau catre furnizorii de servicii de prelucrare date si/sau parteneri contractuali ai Bancii din tara si/sau strainatate, in scopul furnizarii de servicii in legatura cu urmarirea contractelor, distribuirea de produse bancare, recuperarea creantelor sau in orice alte scopuri justificate de activitatea desfasurata de Banca, de furnizorii de servicii de prelucrare date, de partenerii sai contractuali, de Grupul  Eurobank Ergasias si/sau subsidiarele specializate din cadrul Grupului; 
  • sa fie prelucrate de catre S.C. Bancpost S.A. in scop de marketing:
  • sa fie transmise in tara si in strainatate catre Grupul Eurobank Ergasias si subsidiarele specializate din cadrul Grupului, sau catre furnizorii de servicii de prelucrare date si/sau parteneri contractuali ai Bancii din tara si/sau strainatate, in scop de marketing:
  • sa fie transmise la si prelucrate de autoritatile competente nationale si internationale, in scopul exercitarii atributiilor expres prevazute de lege privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului. 

Declar ca accept sa primesc prin orice mijloace de comunicare (posta, fax, mail, sms) comunicate si informatii comerciale, de marketing si de publicitate privind serviciile si produsele Grupului Eurobank .

Membrii inscrisi in baza de date certifica faptul ca isi cunosc drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in modf special urmatoarele drepturi:

  • Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la S.C.Bancpost S.A., las cererea sa si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu prelucrate de Bancpost. In cazul datelor cu caracter personal prelucrate de Bancpost S.A., utilizatorul isi poate exercita  acest drept in urmatoarele conditii: adreseaza o cerere Bancii, intocmita in forma scrisa, datata si semnata in care va mentiona adresa sa de domiciliu. Cererii ii va atasa o copie, lizibila, a actului sau de identitate. 
  • Dreptul de interventie: dreptul de a obtine: drerptul de a obtine, la cererea sa si in mod gratuit, dupa ca, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor sale, a caror prelucrare nu este conforma Legii nr.677/2001, in special a datelor incomplete, inexacte.In cazul datelor cu caracter personal prelucrate de catre Bancpost S.A., utilizatorul isi poate exercita acest drept in urmatoarele conditii: va adresa o cerere Bancii, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care va mentiona datele asupra carora solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie. Cererii ii va fi atasata o copie, lizibila, a actului sau de identitate. 
  • Dreptul de opozitie:dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari in scop de marketing direct in numele Bancpost S.A. sau al unui tert, pentru viitor, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop, cu exceptia cazului in care exista dispozitii legale contrare. In cazul datelor cu caracter personal prelucrate de catre Bancpost S.A., utilizatorul isi poate exercita acest drept fata de Banca in urmatoarele conditii: va inainta o cerere, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care va mentiona datele asuprasi  carora isi exercita, justificat, dreptul de opozitie si motivul intemeiat si legitim legat de situatia sa particulara. Cererii ii va fi atasata o copie, lizibila, a actului sau de identitate. 
  • Dreptul de a se adresa justitiei: Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost incalcate. Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. Cererea de chemare in judecata este scutita de taxa de timbru 

Drepturile si obligatiile stabilite prin prezentul document pentru Bancpost SA, pe de o parte, si fiecare utilizator al instrumentului de informare furnizat de catre Bancpost SA, pe de alta parte, precum si toate efectele juridice pe care le produce prezentul document vor fi interpretate si guvernate de legea romana in vigoare.

Orice litigiu care are ca obiect drepturile si obligatiile stabilite prin prezentul document va fi adus spre solutionare in fata instantelor romanesti.

UTILIZAREA IN CONTINUARE A SERVICIILOR OFERITE DE CATRE BANCPOST PE ACEST WEBSITE REPREZINTA O CONFIRMARE EXPLICITA A ACCEPTARII PREVEDERILOR DE MAI SUS

Copyright 2010 Bancpost. Toate drepturile rezervate.