Acest site foloseste cookie-uri pentru a va asigura ca beneficiati de cea mai buna experienta pe site-ul nostru. Mai multe informatii

Am inteles
CONTACT AGENTII SI ATM-URI CURS VALUTAR

Descriere

Petitii referitoare la activitatea de intermediere si custodie pe piata de capital

 

Pentru a asigura conformitatea activitatii de intermediere cu prevederile legislative de piata de capital, in particular in legatura cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr.9/2015 privind procedura de solutionare de catre entitatile reglementate si supravegheate de catre A.S.F. a petitiilor referitoare la activitatea acestora pe piata de capital si in vederea asigurarii unor practici corecte, va punem la dispozitie urmatoarele informatii:

 

Contact petitii: 


Petitii adresate serviciilor de tranzactionare pe piata de capital

Laurentiu Stefan Floroiu

   ✔ Tel.: +40213800250

   ✔ Email: laurentiustefan.floroiu@bancpost.ro

 

Petitii adresate serviciilor de post-tranzactionare pe piata de capital si custodie

Mihai Constantin Tica

   ✔ Tel.: +40213656105 

   ✔ Email: mihaiconstantin.tica@bancpost.ro

 

Procedura de solutionare a petitiilor si informatii privind solutionarea pe cale amiabila a acestora

 

Solutionarea petitiilor

Petitia este considerata cererea, reclamatia sau sesizarea formulata de petent sau imputernicitii legali ai acestuia care actioneaza exclusiv in numele petentului si fara un interes comercial propriu, prin care se aduc la cunostinta Bancii fapte de natura a aduce atingere drepturilor sau intereselor petentului si prin care acesta isi exprima nemultumirea cu privire la serviciul si activitatea de investitii prestate de Bancpost pe piata de capital in temeiul Legii nr.297/2004, cu modificarile ulterioare.

 

Datele de contact pentru formularea unei petitii (modalitatea de transmitere a petitiilor):

   ✔ Prin Posta (scrisoare) la adresa: Bd. Dimitrie Pompeiu 6A, Sector 2, Bucuresti, cod postal 020337 – Directia Servicii Titluri si / sau Directia Tranzactionare pe Piata de Capital; 

   ✔ Personal (in scris) la adresa: Bd. Dimitrie Pompeiu 6A, Sector 2, Bucuresti, cod postal 020337 – Directia Servicii Titluri si / sau Directia Tranzactionare pe Piata de Capital, sau la oricare unitate Bancpost;

   ✔ Prin fax, la numarul aferent Directiei Servicii Titluri, +40213318474 si/sau Directiei Tranzactionare pe Piata de Capital:+40213318540;

   ✔ On-line, pe adresa de web a Bancii 

 
Indiferent de modalitatea de primire a acestora, petitiile sunt inregistrate in Registrul Unic de Petitii al Bancii.
 
Atentionare!
petitie va fi luata in considerare, analizata si solutionata daca este transmisa in scris si contine toate elementele obligatorii:

✔ numele si prenumele petentului

✔ datele de identificare: adresa completa, CNP/CUI

✔ detalii de contact

✔ calitatea in care formuleaza reclamatia (petent sau imputernicitul legal)

✔ motivele formularii petitiei

✔ semnatura petentului

 
Atunci cand depuneti o petitie prin intermediul paginii de web a Bancii va rugam sa completati toate informatiile de mai sus, iar cele care nu pot fi completate in campurile selectate vor fi completate la rubrica Mesaj. Petitiile anonime sau cele in care nu sunt precizate toate elementele obligatorii enumerate mai sus nu se iau in considerare si se claseaza.
 
Informatii despre stadiul solutionarii Petitiilor se pot solicita:

✔ Prin Posta la adresa: Bd. Dimitrie Pompeiu 6A, Sector 2, Bucuresti, cod postal 020337 – Directia Servicii Titluri si / sau Directia Tranzactionare pe Piata de Capital;

✔ Personal la adresa: Bd. Dimitrie Pompeiu 6A, Sector 2, Bucuresti, cod postal 020337 – Directia Servicii Titluri si / sau Directia Tranzactionare pe Piata de Capital, intre orele 9.00-17.00;

✔ Prin fax, la numarul aferent Directiei Servicii Titluri +40213318474 si / sau Directia Tranzactionare pe Piata de Capital +40213318474.

 
Aspectele sesizate de petenti sunt analizate, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile, urmand a se transmite un raspuns in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia. In situatia in care aspectele sesizate in petitie necesita o cercetare mai amanuntita, petentul va fi informat cu privire la cauzele intarzierii si se va preciza termenul in care va fi solutionata petitia, termen care nu poate depasi cu mai mult de 15 zile termenul de 30 de zile de la inregistrarea petitiei.
In cazul in care petentul nu este multumit de modul de solutionare a petitiei, se poate adresa Autoritatii de Supraveghere Financiara.
 
Modalitati de solutionare pe cale amiabila a litigiilor
Exista metode alternative de solutionare a disputelor care cuprind practici, tehnici si metode ce reprezinta o alternativa la procesele in fata instantelor de judecata si la care puteti apela in situatia in care sunteti nemultumit(a).
 
Medierea, de exemplu, reprezinta o modalitate alternativa de solutionare a conflictelor pe cale amiabila cu ajutorul unei terte persoane specializate, in calitate de mediator, in conditii de neutralitate, impartialitate, confidentialitate, pe baza liberului consimtamant al partilor, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.192/2006, privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile ulterioare. Mediatorul nu impune solutii, iar participarea la procesul de mediere este voluntara. Medierea reprezinta un proces a carui evolutie depinde de interesele partilor si gradul de receptivitate a acestora. Partile recurg la mediere in mod voluntar, iar rezolvarea conflictului este rezultatul intalnirii partilor. Procedura de mediere se inchide, dupa caz:
a) prin incheierea unei intelegeri intre parti in urma solutionarii conflictului;
b) prin constatarea de catre mediator a esuarii medierii;
c) prin depunerea contractului de mediere de catre una din parti.
In cazul in care partile au incheiat numai o intelegere partiala, precum si in cazurile prevazute la literele b) si c), oricare parte se poate adresa instantei judecatoresti competente. La inchiderea procedurii de mediere, in oricare dintre cazurile prevazute mai sus mediatorul va intocmi un proces-verbal care se semneaza de catre parti, personal sau prin reprezentant, si de mediator. Partile primesc cate un exemplar original al procesului-verbal.
 
In cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara (denumita in continuare A.S.F.), s-a constituit Entitatea de Soluţionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar, SAL-FIN, in baza Ordonantei Guvernului nr. 38/2015, care ofera consumatorilor posibilitatea de solutionare alternativa a unui litigiu printr-o procedura SAL si functioneaza exclusiv in cadrul A.S.F.


SAL-FIN are misiunea de a organiza si solutiona, utilizand proceduri SAL (procedura de solutionare alternativa a litigiilor), litigiile dintre consumator si entitatile autorizate, reglementate si/sau supravegheate de catre A.S.F., denumite comerciant / profesionist.
Consumatorii pot supune litigiul procedurilor SAL, administrate de SAL-FIN, numai in masura in care acestia fac dovada ca, in prealabil, au incercat sa solutioneze litigiul direct cu comerciantul in cauza. Entitatile autorizate, reglementate si/sau supravegheate de catre A.S.F. nu pot refuza solutionarea litigiului in cadrul SAL-FIN in cazul in care consumatorul si-a exprimat in mod expres si voluntar optiunea de solutionare printr-o cerere adresata direct la sediul SAL-FIN in scris, prin posta sau prin mijloace electronice de comunicare.


Consumatorii vor lua la cunostinta faptul ca procedurile administrate si organizate de catre SAL-FIN nu aduc atingere prevederilor Legii nr.192/2006, a Ordonantei Guvernului nr. 27/2002, si a dreptului persoanei de a se adresa instantelor judecatoresti competente, precum si informarii consumatorilor cu privire la caile de atac extrajudiciare continute in alte acte normative ce transpun acte juridice ale Uniunii Europene.
Consumatorul poate apela la oricare dintre aceste cai de solutionare a aspectelor reclamate, fara a se exclude una pe cealalta, cu exceptia cazurilor expres prevazute de OG nr. 38/2015.
Examinarea litigiilor supuse SAL-FIN se realizeaza de catre conciliatori conform procedurilor, consumatorul putand sa-si aleaga conciliatorul/conciliatorii inscrisi in lista specifica domeniului litigiului.
Informatii privind solutionarea litigiilor prin intermediul SAL-FIN se pot regasi la adresa: www.salfin.ro
 
Datele de contact ale SAL-FIN – Entitatea de solutionare alternativa a litigiilor in domeniul financiar non-bancar:

   ✔ Activitatea se desfasoara in Str. Stelutei nr. 2, sector 1, București, etaj 2.

   ✔ Adresa de corespondenta: Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, cod postal 050092, Bucuresti 

   ✔ Fax:0216596051 sau 0216596436

   ✔ E-mail: office@salfin.ro

 
Consumator - orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care cumpara, dobandeste, utilizeaza ori consuma produse sau servicii, in afara activitatii sale profesionale, asa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 
Comerciant / profesionist - orice persoana fizica sau juridica, publica ori privata, autorizata, reglementata si/sau supravegheata de catre A.S.F., dupa caz, care actioneaza in cadrul activitatii sale in sectoarele pietei financiare nonbancare, respectiv asigurari-reasigurari, piata de capital, sistemul pensiilor private;
 
Conciliator - persoana fizica ce dispune de cunostintele si aptitudinile necesare in domeniul procedurilor de solutionare alternativa a litigiilor sau al solutionarii judiciare a litigiilor in materie de consum, precum si de o buna intelegere generala si specifica a legislatiei sectorului financiar in care solutioneaza si a legislatiei referitoare la protectia consumatorilor, persoane ce sunt independente si impartiale.

Bine ai venit pe noul site Bancpost

Alege segmentul de client pentru care vrei sa vizualizezi site-ul.

Contact rapid: 0800 110 200

Numar apelabil gratuit

Program: Luni – Vineri 8:00 – 20:00