Acest site foloseste cookie-uri pentru a va asigura ca beneficiati de cea mai buna experienta pe site-ul nostru. Mai multe informatii

Am inteles
CONTACT AGENTII SI ATM-URI CURS VALUTAR
banner banner

Acord de transmitere, prelucrare si consultare a datelor si a informatiilor

Acord de transmitere, prelucrare si consultare a datelor si a informatiilor

 

Solicitantul de credit, garantul/codebitorul, identificati conform primei pagini, facem urmatoarea declaratie:

„Imi exprim in mod expres si neechivoc consimtamantul ca:

S.C. Bancpost S.A. - Nr. de inregistrare in registrul de evidenta al operatorilor de date personale 767

Cod ____________________________________(Cod bancar atribuit de BNR unitatii teritoriale a bancii)

I. Sa solicite si sa primeasca de la Centrala Riscurilor Bancare (CRB) urmatoarele informatii de risc bancar inregistrate pe numele meu :

a) Situatia riscului global

b) Situatia creditelor restante

II. Acordul de consultare a bazei de date CRB este valabil pe termen nelimitat de la data semnarii cererii de credit.

III. Sa prelucreze informatiile indicate la punctul 2 de mai jos inregistrate pe numele meu in evidentele proprii si sa transmita catre S.C. Biroul de Credit S.A., persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti,

Str. Sfanta Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3, in vederea prelucrarii acestor informatii de catre Biroul de Credit si consultarii informatiilor inregistrate pe numele meu in baza de date a Biroului de Credit de catre oricare Participant la Sistemul Biroului de Credit (institutiile de credit, institutii financiare nebancare si de asigurari) ori de cate ori este necesar in scopul initierii sau derularii unei relatii contractuale cu Participantul.

2. Datele cu caracter personal prelucrate sunt:

a) date de identificare a persoanei fizice*

b) date si informatii legate de produse de tip credit, similar sau de asigurari**

c) date referitoare la fraudulenti***

d) date referitoare la inadvertente constatate de “ S.C. Bancpost S.A”****

* cuprinde informatii legate de: numele, prenumele, initiala tatalui/mamei, adresa de domiciliu/resedinta, numarul de telefon fix/mobil, codul numeric personal, cod tara si serie/numar pasaport in cazul persoanelor nerezidente;

** cuprinde informatii legate de: tipul de produs, termenul de acordare, data acordarii, data scadentei, creditele acordate, sumele datorate, sumele restante, starea contului, data inchiderii contului, valuta creditului, frecventa platilor, suma platita, rata lunara, numarul de rate restante, data scadenta a restantei, numarul de zile de intarziere in rambursarea creditului, starea contului, denumirea si adresa angajatorului, calitatea de imprumutat, girant, codebitor sau beneficiar de polita de asigurare a persoanei fizice in legatura cu produsul acordat;

*** cuprinde informatii legate de: savarsirea de infractiuni sau contraventii in domeniul financiar-bancar, in relatia directa cu “ S.C. Bancpost S.A”, constatate prin hotarari judecatoresti definitive sau irevocabile, dupa caz, ori prin acte administrative necontestate;

**** cuprinde informatii legate de: date si informatii neconcordante rezultate din documentele prezentate la data solicitarii creditului, din culpa solicitantului;

 

Am luat la cunostinta faptul ca datele cu caracter personal sunt stocate in baza de date a SC Biroul de Credit SA timp de 4 ani de la data ultimei actualizari."

In conditiile prevederilor Legii 677/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, sunt de acord ca datele inregistrate pe numele meu, preluate din bazele de date ale CRB si ale S.C. Biroului de Credit S.A., precum si cele declarate in cererea de credit si in documentele atasate acesteia:

- sa fie prelucrate de catre S.C. Bancpost S.A. pentru luarea deciziei referitoare la aprobarea sau respingerea creditului, inclusiv pentru efectuarea de analize financiare;

- sa fie prelucrate de catre S.C. Bancpost S.A. in scop de marketing, inclusiv in scopul imbunatatirii serviciilor si produselor oferite de S.C. Bancpost S.A .

- sa fie transmise/prelucrate in tara si in strainatate catre/de catre Grupul Eurobank si subsidiarele specializate din cadrul Grupului, sau catre orice furnizori de servicii de prelucrare date si/sau parteneri contractuali ai Bancii din tara si/sau strainatate, in scopul furnizarii de servicii in legatura cu urmarirea contractelor, distribuirea de produse bancare, recuperarea creantelor sau in orice alte scopuri justificate de activitatea desfasurata de Banca, de furnizorii de servicii de prelucrare date, de partenerii sai contractuali, de Grupul Eurobank si/sau subsidiarele specializate din cadrul Grupului;

- sa fie transmise/prelucrate in tara si in strainatate catre/de catre Grupul Eurobank si subsidiarele specializate din cadrul Grupului sau catre furnizorii de servicii de prelucrare date si/sau parteneri contractuali ai Bancii din tara si/sau strainatate, in scop de marketing

- sa fie transmise la si prelucrate de autoritatile competente nationale si internationale, in scopul exercitarii atributiilor expres prevazute de lege privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului.

 

Am luat la cunostinta faptul ca imi pot exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001, in mod special urmatoarele drepturi:

(i) Dreptul la informare : dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;

(ii) Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la Biroul de Credit la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele in legatura cu mine sunt sau nu prelucrate de catre acesta. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere, intocmita in forma scrisa, datata si semnata catre S.C. Biroul de Credit S.A., la adresa: "Biroul de Credit SA,, Str. SfantaVineri, nr. 29, etaj 4, sector 3, Bucuresti, cod postal 030203" sau prin e-mail: situatie@birouldecredit.ro, in care sa se comunice datele personale ale persoanei vizate (inclusiv un numar de telefon); aceste documente se pot transmite prin posta sau se pot depune la cutia postala, special amenajata la sediul Biroului de Credit; dreptul de a obtine de la S.C. Bancpost S.A., la cererea mea si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ma privesc sunt sau nu prelucrate de acesta. In cazul datelor cu caracter personal prelucrate de S.C. Bancpost S.A, acest drept mi-l pot exercita in urmatoarele conditii: adresez o cerere bancii., intocmita in forma scrisa, datata si semnata in care voi mentiona adresa mea de domiciliu.

(iii) Dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere catre " S.C. Bancpost S.A" care a inscris datele la Biroul de Credit, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie. Dreptul de a obtine, la cererea mea si in mod gratuit, dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor mele, a caror prelucrare nu este conforma Legii nr. 677/2001 cu modificarile si completarile ulterioare in special a datelor incomplete, inexacte. In cazul datelor cu caracter personal prelucrate de catre S.C. Bancpost S.A., acest drept mi-l pot exercita in urmatoarele conditii: voi adresa o cerere bancii, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care voi mentiona datele asupra carora solicit interventia, motivul justificat si modul de interventie.

(iv) Dreptul de opozitie: dreptul de a ma opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia mea particulara, ca datele care ma vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere catre " S.C. Bancpost S.A", intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia particulara a persoanei. Dreptul de a ma opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia mea particulara, ca datele care ma vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari in scop de marketing direct in numele S.C. Bancpost S.A. sau al unui tert, pentru viitor, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In cazul datelor cu caracter personal prelucrate. de catre S.C. Bancpost S.A., acest drept mi-l pot exercitata fata de banca in urmatoarele conditii: voi inainta o cerere, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care voi mentiona datele asupra carora imi exercit, justificat dreptul de opozitie si motivul intemeiat si legitim legat de situatia mea particulara.

(v) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;

(vi) Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, pentru apararea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001, care le-au fost incalcate.

 

Am fost informat(i) ca:

- Un raspuns preliminar pozitiv nu implica in mod obligatoriu aprobarea creditului, analiza finala are loc dupa prezentarea tuturor documentelor necesare;

- In functie de rezultatele analizei de eligibilitate si ale interogarii bazelor de date (CRB/BC), Banca isi rezerva dreptul de a solicita documente suplimentare, dupa caz, precum si de a respinge cererea de credit in termen de maxim 60 de zile de la data depunerii acesteia, in cazul in care documentele sunt incomplete si nu s-au prezentat completarile solicitate in termen de 30 de zile de la data depunerii cerereri de credit.

- In cazul in care creditul va fi aprobat, utilizarea acestuia se va efectua numai dupa prezentarea documentelor si indeplinirea conditiilor precedente prevazute prin contractul incheiat cu Banca;

- Banca poate sa verifice datele de mai sus in orice fel apreciaza ca fiind necesar;

 

Am fost pe deplin informat cu privire la nivelul si tipul dobanzii, costurile aferente creditului si ale clauzelor contractului si le accept.".

Bine ai venit pe noul site Bancpost

Alege segmentul de client pentru care vrei sa vizualizezi site-ul.

Contact rapid: 0800 110 200

Numar apelabil gratuit

Program: Luni – Vineri 8:00 – 20:00