Acest site foloseste cookie-uri pentru a va asigura ca beneficiati de cea mai buna experienta pe site-ul nostru. Mai multe informatii

Am inteles
CONTACT AGENTII SI ATM-URI CURS VALUTAR
banner banner

Acord de transmitere, prelucrare si consultare a datelor si informatiilor cu caracter personal

Acord de transmitere, prelucrare si consultare a datelor si a informatiilor de risc

 

Solicitantul de credit, garantul/codebitorul, identificati conform primei pagini, facem urmatoarea declaratie:
„Imi exprim in mod expres si neechivoc consimtamantul ca:
S.C. Bancpost S.A. - Nr. de inregistrare in registrul de evidenta al operatorilor de date personale 767


I. Sa solicite si sa primeasca de la Centrala Riscurilor Bancare (CRB) urmatoarele informatii de risc bancar inregistrate pe numele meu :
a) Situatia riscului global
b) Situatia creditelor restante


II. Acordul de consultare a bazei de date CRB este valabil pe termen nelimitat de la data semnarii cererii de credit.


III. Am luat la cunostinta urmatoarele:
1.    Datele de identificare ale operatorilor
Bancpost S.A,  cu sediul in Dimitrie Pompeiu, nr 6A, Sector 2, Bucuresti si S.C. Biroul de Credit S.A., persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, str. Sfanta Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3, in calitate de operatori asociati, prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal cu buna credinta, in mod echitabil si transparent, in scopuri determinate si legitime, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul).
Biroul de Credit SA este entitatea de drept privat care administreaza Sistemul Biroului de Credit, in care sunt prelucrate datele cu caracter personal in legatura cu activitatea de creditare desfasurata de Participanti. 
Participantii la Sistemul Biroului de Credit sunt institutii de credit, institutii financiare nebancare, societati de asigurari si societati de recuperare creante, care au semnat un Contract de Participare cu Biroul de Credit.
 

2.   Temeiul legal si scopul prelucrarii    
Bancpost S.A. si Biroul de Credit prelucreaza datele dvs. personale in baza interesului legitim al Participantilor si al Biroului de Credit pentru desfasurarea unei activitati de creditare responsabile, in conditiile protejarii, facilitarii accesului la creditare si prevenirii indatorarii excesive a persoanelor vizate, respectarii cadrului legal referitor la evaluarea bonitatii si la reducerea riscului de credit, precum si prevenirii utilizarii sistemului financiar-bancar pentru desfasurarea unor activitati contrare legii. 
Bancpost S.A. are obligatia, conform reglementarilor legale in vigoare, sa evalueze capacitatea dvs. de rambursare a creditului, inainte de incheierea unui contract de credit si pe parcursul derularii acestuia. In acest scop, Bancpost S.A. prelucreaza informatiile indicate la punctul (4), inregistrate pe numele dvs. in evidentele proprii si le transmite catre Biroul de Credit in vederea prelucrarii de catre aceasta institutie si a consultarii acestora de catre oricare Participant, in scopul initierii sau derularii unei relatii de creditare, precum si asigurarii produselor de tip credit.
 

3.    Obligatia furnizarii datelor si consecintele nerespectarii acesteia
Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara in scopul mentionat la punctul (2). Refuzul de a furniza datele dvs. personale, necesare realizarii scopului mentionat mai sus, va conduce la imposibilitatea Bancpost S.A. de a-si indeplini obligatiile legale in legatura cu acordarea creditului.
 

4.   Categorii de date cu caracter personal prelucrate in Sistemul Biroului de Credit
a)    date de identificare ale persoanei vizate: numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu/resedinta si de corespondenta, numarul de telefon fix/mobil, data nasterii, cod tara si serie/numar pasaport in cazul persoanelor nerezidente;
b)    date referitoare la angajator: numele si adresa angajatorului;
c)    date referitoare la produsele de tip credit solicitate/acordate: tipul si denumirea Participantului, tipul de produs, starea produsului/contului, data acordarii, termenul de acordare, sumele acordate, sumele datorate, data scadentei, valuta, frecventa platilor, suma platita, rata lunara, sumele restante, numarul de rate restante, numarul de zile de intarziere, categoria de intarziere, data inchiderii produsului;
d)    date referitoare la evenimente care apar in perioada de derulare a produsului de tip credit, cum ar fi cele referitoare la restructurarea/refinantarea, darea in plata, cesiunea contractului de credit, cesiunea creantei;
e)    date referitoare la relatiile cu alte conturi: informatii referitoare la produse de tip credit la care persoana vizata are calitatea de codebitor si/sau garant;
f)    date referitoare la insolventa: informatii referitoare la persoanele vizate fata de care s-a deschis o procedura de insolventa;
g)     numarul de interogari: indica numarul de Rapoarte de Credit eliberate de Biroul de Credit, la solicitarea unuia sau mai multor Participanti; 
 

5.    FICO® Score de la Biroul de Credit
Datele cu caracter personal prevazute la punctul (4) pot fi prelucrate de catre Biroul de Credit, inclusiv pentru a calcula, la solicitarea Participantilor, FICO® Score de la Biroul de Credit. 
 Bancpost utilizeaza FICO® Score de la Biroul de Credit in scopul reducerii riscului de credit asociat unui debitor/potential debitor.” 
 FICO® Score de la Biroul de Credit este un numar cuprins intre 300 si 850, obtinut in urma procesului statistic care prelucreaza informatiile inregistrate de Participanti in Sistemul Biroului de Credit si indica probabilitatea ca persoana vizata sa-si plateasca in viitor ratele la timp. Principalele cauze care au determinat scaderea FICO® Score de la Biroul de Credit sunt afisate sub forma codurilor-motiv. 
 FICO® Score de la Biroul de Credit ia in calcul urmatoarele elemente ce confera predictibilitate: istoricul de plata, datoria curenta, durata contului/conturilor de credit (numarul mediu de luni de la acordarea creditelor), cererea de noi credite (numarul de interogari si creditele acordate in ultimele 6 luni), mix-ul de credit (tipuri de credite acordate), varsta persoanei vizate. Influenta acestor elemente asupra valorii FICO® Score de la Biroul de Credit poate varia in functie de informatiile inregistrate la Biroul de Credit pentru fiecare persoana vizata. 
FICO® Score de la Biroul de Credit reprezinta un instrument de analiza cu grad ridicat de predictibilitate care, alaturat datelor din Raportul de Credit si informatiilor obtinute de Participanti din alte surse, concura la evaluarea corecta a bonitatii persoanei vizate in vederea incheierii/derularii contractului de credit.
 

6.  Destinatarii datelor 
Datele cu caracter personal inregistrate in Sistemul Biroului de Credit sunt dezvaluite Participantilor, la cerere, in scopul mentionat la punctul (2).
Datele cu caracter personal prelucrate in Sistemul Biroului de Credit nu vor fi dezvaluite tertilor, cu exceptia autoritatilor si institutiilor publice, conform competentelor acestora si a legislatiei aplicabile, cum ar fi Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Banca Nationala a Romaniei, Autoritatea Nationala de Integritate, instantele judecatoresti, notarii publici, executorii judecatoresti, organele de cercetare penala.
 

7.  Perioada de stocare
Datele cu caracter personal sunt stocate la Biroul de Credit si dezvaluite Participantilor timp de 4 ani de la data actualizarii, cu exceptia datelor solicitantilor de credit care au renuntat la cererea de credit sau carora nu li s-a acordat creditul, care sunt stocate si dezvaluite Participantilor pentru o perioada de 6 luni.
 

8.  Existenta unui proces decizional automatizat, incluzand crearea de profiluri
Bancpost S.A. foloseste procesul de decizie automata in scopul initierii relatiei de creditare.
 

9.  Drepturile persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal
In calitate de persoana vizata, va puteti exercita drepturile prevazute de Regulament, astfel: 
a.    dreptul de acces la date se poate exercita: 
-    printr-o solicitare scrisa, semnata, transmisa prin posta la Biroul de Credit,  sau 
-    prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau
-    personal sau pe cale electronica, la Participantul care detine calitatea de creditor/potential creditor al dvs. 
Totodata aveti dreptul de a obtine, la cerere, la momentul comunicarii deciziei de creditare, o copie a Raportului de Credit emis de Biroul de Credit, care a fost utilizat de catre Bancpost S.A. in analiza cererii de credit;
b.    dreptul de rectificare a datelor,
c.     dreptul de stergere a datelor, 
d.    dreptul la restrictionarea datelor, 
e.    dreptul de a se opune prelucrarii,
pot fi exercitate:  
- prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau
- personal sau pe cale electronica, la Participantul care detine calitatea de creditor/potential  creditor al persoanei vizate.
f.    dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare;
-    prin cererea expresa exprimata de client in scris, aplicatia acestuia nu va fi supusa unei decizii individuale automatizate.
g.    dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si justitiei.
 

10. Datele de contact ale responsabililor cu protectia datelor sunt: 
Pentru Participant – dpo@bancpost.ro
Pentru Biroul de Credit - adresa de e-mail: rpd@birouldecredit.ro

 

PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
1. Banca prelucreaza datele cu caracter personal ale Clientilor sai cu buna credinta, in conformitate cu legislatia privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal: Legea 677/2001 si - incepand cu data de 25.05.2018 - Regulamentul General privind Protectia Datelor, Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu alte acte normative, precum si cu orice ghiduri sau coduri de practica sau de conduita care ii sunt aplicabile sau la care este parte, in conditii care asigura securitatea tehnica si confidentialitatea acestora, pentru urmatoarele scopuri: 
•    cunoasterea clientilor in vederea prevenirii si sanctionarii spalarii banilor si a combaterii terorismului, atat la momentul stabilirii relatiei de afaceri cu Banca, cat si pe intreaga perioada de derulare a acesteia; 
•    incheierea si executarea unor contracte incheiate intre Banca si Clienti, aferente unor produse si servicii oferite de Banca in nume propriu (precum, dar fara a se limita la carduri, depozite, credite, internet si mobile banking, SMS Alert), in numele si pentru entitati ale Grupului Bancpost (precum, dar fara a se limita la distribuire unitati de fond, produse de creditare si leasing), in numele si pentru sau impreuna cu colaboratori ai Bancii (precum, dar fara a se limita la produse de asigurare atasate produselor oferite de banca, servicii de acces in business lounge-uri sau de concierge atasate cardurilor emise de Banca); 
•    indeplinirea unor obligatii legale de raportare impuse Bancii prin acte normative aplicabile; 
•    evaluarea solvabilitatii, reducerea riscului de creditare, determinarea gradului de indatorare a Clientilor interesati de oferte personalizate in legatura cu produsele de creditare ale Bancii sau de contractarea acestor tipuri de produse 
•    colectarea debitelor si recuperarea creantelor inregistrate de Clienti 
•    luarea de masuri/furnizarea de informatii sau raspunsuri la cererile/sesizarile/reclamatiile de orice natura adresate bancii de Clienti pe orice canal, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicatii electronice si internet. Prelucrarea datelor Clientilor in acest scop presupune inclusiv inregistrarea si pastrarea oricaror mesaje sau apeluri telefonice, indiferent ca au fost initiate de Client sau de Banca. 
•    informarea Clientilor in legatura cu produsele/serviciile detinute de acestia la Banca, in scopul bunei executari a contractelor (precum, dar fara a se limita la extrase de cont sau de card, informari privind orare de functionare ale unitatilor Bancpost, informari in legatura cu inserarea unor popriri pe conturi, notificari despre existenta unor debite neautorizate sau despre restante la plata ratelor) 
•    actualizarea datelor Clientilor 
•    realizarea rapoartelor statistice 
•    monitorizarea/securitatii persoanelor, a spatiilor si/sau bunurilor Bancii sau ale vizitatorilor unitatilor acesteia 
•    apararea in justitie a drepturilor si intereselor Bancii 
•    transmiterea de mesaje publicitare 

2. Categoriile de date cu caracter personal ale Clientilor prelucrate de Banca pentru scopurile mentionate anterior sunt urmatoarele: 
a) date de identificare: nume, prenume, pseudonim (daca este cazul), data si locul nasterii, codul numeric personal sau un alt element unic de identificare similar, seria si numarul actului de identitate/pasaportului, precum si copia acestuia, domiciliul si resedinsa (daca este cazul), numarul de telefon, fax, adresa de posta electronica, cetatenia, profesia, ocupatia, numele angajatorului ori natura activitatii proprii (daca este cazul), functia publica importanta detinuta, opinii politice (exclusive in contextul obtinerii de informatii legate de calitatea de persoana expusa politic), situatie familiala (inclusiv stare civila, numar copii, copii in intretinere), situatie economica si financiara, date privind bunurile detinute, date financiare, imagine, voce, date fiscal (numar fiscal si tara de rezidenta), numar Card, data expirarii Cardului, cod IBAN, date privind starea de sanatate. 
b) date si informatii legate de produse de tip credit, similar produselor de tip credit sau de asigurari: 
i. date pozitive: tipul de produs, termenul de acordare, data acordarii, data scadentei, sumele acordate, sumele datorate, starea contului, data inchiderii contului, valuta creditului, frecventa platilor, suma platita, rata lunara, denumirea si adresa angajatorului; 
ii. date negative: tipul de produs, termenul de acordare, data acordarii, data scadentei, creditele acordate, sumele datorate, sumele restante, numarul de rate restante, data scadenta a restantei, numarul de zile de intarziere in rambursarea creditului, starea contului; 
iii. informatii legate de calitatea de girant, codebitor sau beneficiar de polita de asigurare a persoanei fizice in legatura cu produsul acordat; 
c) date referitoare la fraudulenti: informatii legate de savarsirea de infractiuni sau contraventii in domeniul financiar-bancar, in relatia directa cu Bancpost S.A., constatate prin hotarari judecatoresti definitive sau irevocabile, dupa caz, ori prin acte administrative necontestate; 

3. Temeiurile in baza carora Banca prelucreaza datele cu caracter personal ale Clientilor sunt, dupa caz, obligatia legala, incheierea/executarea contractelor incheiate intre Banca si Clienti, interesul legitim al Bancii si consimtamantul Clientilor. Pentru indeplinirea obligatiilor legale de cunoastere a Clientilor, in cazul in care acestia omit sau refuza sa isi actualizeze datele cu caracter personal in evidentele sale, Banca va putea actualiza datele lor din proprie initiativa, in baza informatiilor obtinute din alte surse sigure, sau direct de la Client, daca le-a furnizat Bancii pentru alte scopuri (spre exemplu, daca un client nu a declarat Bancii o adresa de posta electronica la stabilirea sau pe durata relatiei de afaceri, dar furnizeaza o astfel de adresa pentru a fi utilizata de Banca in scopul transmiterii de mesaje publicitare, Banca va prelucra adresa de posta electronica a Clientului si in scopul derularii relatiei de afaceri cu acest Client).

4. Destinatarii datelor cu caracter personal ale Clientilor prelucrate de Banca Datele cu caracter personal ale Clientilor Bancii sunt dezvaluite sau, dupa caz, transferate, in conformitate cu temeiurile legale aplicabile in functie de situatie, cu o adecvata informare a Clientilor si doar in conditii care asigura deplina confidentialitate si siguranta a datelor, catre categorii de destinatari, precum, dar fara a se limita la: Clienti, sucursalele, agentiile, punctele de lucru, reprezentantele ale Bancii, entitati din cadrul Grupului Bancpost, cesionari, imputerniciti si parteneri ai Bancii, autoritati si institutii publice (precum, dar fara a se limita la BNR, ANAF, politie), FNGCIMM, sisteme de evidenta de tipul Biroului de Credit/Centrala Riscului de Credit, societati de asigurare, organizatii internationale de plata, institutii bancare sau autoritati statale, inclusiv din afara Spatiului Economic European - in cazul transferurilor internationale de tip SWIFT sau ca urmare a prelucrarilor realizate in scopul aplicarii legislatiei legislatiei FATCA si CRS. In scopul prestarii serviciilor bancare ce fac obiectul contractelor incheiate intre Client si Banca, aceasta va transfera in strainatate date cu caracter personal, dupa caz, inclusiv catre state care nu asigura un nivel de protectie adecvat a acestora. Initierea de catre Client a unor operatiuni de tipul ordinelor de plata reprezinta consimtamantul acestuia pentru transferul datelor sale cu caracter personal catre statele respective. Statele care nu asigura un nivel de protectie adecvat sunt statele din afara Uniunii Europene/a Zonei Economico-Europene, cu exceptia statelor carora Comisia Europeana le-a recunoscut un nivel de protectie adecvat, si anume : Andorra, Argentina, Canada, Elvetia, Insulele Feroe, Guernsey, Israel, Insula Man, Jersey, Noua Zeelanda, Uruguay (in masura in care nu va fi emisa o decizie contrara in privinta oricaruia dintre aceste state). 

5. Durata estimata pentru prelucrarea de catre Banca a datelor cu caracter personal ale Clientilor Datele cu caracter personal prelucrate de Banca pentru cunoasterea Clientilor in scopul prevenirii si sanctionarii spalarii banilor si al combaterii terorismului, vor fi pastrate de Banca cel putin 5 ani de la data incetarii relatiei de afaceri cu Clientul. Orice alte date cu caracter personal, prelucrate de Banca in alte scopuri indicate, vor fi pastrate pentru perioada necesara aducerii la indeplinire a scopurilor pentru care au fost colectate, la care se pot adauga termene neexcesive, stabilite de lege sau conform politicilor de retentie stabilite la nivelul Bancii. 

6. Orice Client beneficiaza de drepturile oferite de legislatia in domeniul prelucrarii si protectiei datelor cu caracter personal, respectiv : dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de rectificare, dreptul de stergere, dreptul de opozitie, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat si dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere, detaliate impreuna cu modalitatile concrete de exercitare a acestora in Politica de prelucrare si protectie a datelor cu caracter personal in Bancpost www.bancpost.ro/politica-prelucrare-si-protectie-date-personale

 

Am fost informat(i) ca:
- Un raspuns preliminar pozitiv nu implica in mod obligatoriu aprobarea creditului, analiza finala are loc dupa prezentarea tuturor documentelor necesare;
- In functie de rezultatele analizei de eligibilitate si ale interogarii bazelor de date (CRB/BC), Banca isi rezerva dreptul de a solicita documente suplimentare, dupa caz, precum si de a respinge cererea de credit in termen de maxim 60 de zile de la data depunerii acesteia, in cazul in care documentele sunt incomplete si nu s-au prezentat completarile solicitate in termen de 30 de zile de la data depunerii cerereri de credit.
- In cazul in care creditul va fi aprobat, utilizarea acestuia se va efectua numai dupa prezentarea documentelor si indeplinirea conditiilor precedente prevazute prin contractul incheiat cu Banca;
- Banca poate sa verifice datele de mai sus in orice fel apreciaza ca fiind necesar;
Am fost pe deplin informat cu privire la nivelul si tipul dobanzii, costurile aferente creditului si ale clauzelor contractului si le accept.
 

Bine ai venit pe noul site Bancpost

Alege segmentul de client pentru care vrei sa vizualizezi site-ul.

Contact rapid: 0800 110 200

Numar apelabil gratuit

Program: Luni – Vineri 8:00 – 20:00