Acest site foloseste cookie-uri pentru a va asigura ca beneficiati de cea mai buna experienta pe site-ul nostru. Mai multe informatii

Am inteles
CONTACT AGENTII SI ATM-URI CURS VALUTAR

Directiva privind Pietele de Instrumente Financiare
 

Directiva 2004/39/CE privind Pietele de instrumente financiare a fost transpusa de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) in legislatia romana in urmatoarele reglementari: Regulamentul nr. 2/2006 privind pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare, Regulamentul nr. 31/2006 de completare a reglementarilor CNVM in vederea implementarii unor prevederi ale directivelor europene si Regulamentul 32/2006 privind serviciile de investitii financiare denumita in continuare Legislatia MiFID.
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F. ) a preluat toate drepturile si obligatiile Comisiei Naţionale a Valori Mobiliare (C.N.V.M.) in conformitate cu O.U.G. nr.93/2012 , privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, cu modificarile ulterioare.
 

Aceasta Legislatie MiFID stabileste reguli de conduita in afaceri pentru societatile de investitii ce ofera servicii de investitii sau care desfasoara activitati de investitii. In plus, stabileste cerintele organizationale pentru societatile care furnizeaza consultanta pentru investitii precum si cadrul pentru un regim de reglementare cu privire la executarea ordinelor clientului in raport cu executia de calitate ridicata de pe pietele reglementate, avand ca scop in principal protectia investitorului.
 

Prevederile Legislatiei MiFID se aplica societatilor de investitii, societatilor de brokeraj si de intermediere precum si pietelor reglementate si operatorilor desemnati ai acestora. In plus, unele dintre aceste prevederi se aplica de asemenea Societate de Administrare a Fondurilor Mutuale si Institutiilor de credit, atunci cand aceste institutii ofera unul sau mai multe servicii de investitii sau desfasoara activitati de investitii. Prevederile MiFID nu se aplica anumitor persoane si persoanelor juridice stabilite in Legislatia MiFID.
 

Va rugam accesati "Principiile de Executare a Ordinului" aplicate de Banca si "Pachetul informativ MiFID" care include informatii privind politicile urmate de Banca, precum si informatii referitoare la serviciile de investitie si instrumentele financiare oferite de Banca.

 

 

Informatii referitoare la identitatea locurilor de executare si la calitatea executarii ordinelor conform MIFID


Banca a efectuat toate demersurile necesare, in momentul executarii ordinelor, in vederea obtinerii celui mai bun rezultat posibil pentru client, luandu-se în considerare: pretul instrumentului financiar, costurile aferente executiei (si anume, taxe de compensare si de decontare si orice alte comisioane platite etc.), viteza de executare, probabilitatea de executare (rata de completare) si stabilirea acesteia, marimea ordinului, natura acestuia, instructiunile clientilor pentru executarea ordinului, precum si alti factori care afecteaza executarea ordinului. 

 

In executarea ordinelor s-au luat in considerare criteriile de executare conform Politicii de executare a ordinelor pe care banca le a pus la dispozitia clientilor.

 

La executarea ordinelor clientilor Banca a mai luat in considerare urmatoarele criterii de executare: caracteristici ale clientului, inclusiv clasificarea clientilor in clienti retail sau profesionali, caracteristicile ordinului, caracteristicile  instrumentului financiar care face obiectul ordinului si caracteristicile locului de executie catre care ordinul poate fi directionat.

 

Ori de cate ori au existat instrucţiuni specifice din partea clientului, Banca a executat ordinul clientului conform acestor instructiuni specifice. 

 

Informatii cu privire la locurile de tranzactionare si calitatea executarii ordinelor le puteti regasi aici.